POWERFUL HOSTING - SURPRISINGLY EASY
Pořadí výchozích dokumentů

Pořadí výchozích dokumentů na virtuálním serveru

Při dotazu na adresář virtuálního serveru, kdy není uveden v URL přímo dokument, který se má otevřít, hledá IIS v adresáři níže uvedené dokumenty. K zobrazení (provedení) nabídne dokument, na který narazí jako na první. Pokud žádný z těchto souborů v adresáři neexistuje, dojde k chybovému hlášení "Directory Listing Denied" (Nemáte oprávnění prohlížet tuto stránku).

Virtuální servery bez podpory scriptování

Default.htm
Default.html
Index.htm
Index.html
Default.shtm
Default.shtml
Index.wml

Virtuální servery s podporou "ASP", "ASPX" a "PHP"

Default.htm
Default.html
Default.asp
Default.aspx
Default.php Default.shtm
Index.html
Index.htm
Index.asp
Index.aspx
Index.wml
Default.shtml
Index.shtm
Index.php

Poslední změna: 25.3.2010 8:09:46