POWERFUL HOSTING - SURPRISINGLY EASY
Omezení systémových prostředků

Omezení spotřeby systémových prostředků pro jednotlivé virtuální servery

Tato nastavení zabezpečují ochranu WEBového serveru před jeho přetěžováním. Přetěžování může vznikat jednak velkým provozem na virtuálním serveru, častěji však chybnými (špatně sestavenými) scripty a dotazy na databáze.

Windows 2003 a 2008 server

Recyklování paměti

(Memory recycling)

Application pool který je samostatný pro každý virtuální server, je sledován z hlediska množství paměti kterou má zaalokovánu. Sledují se dvě hodnoty, Virtual Memory (Wokring Set) a Used Memory (Private). Při překročení nastavených hodnot je spuštěn nový proces, který přebere běh aplikace virtuálního serveru. Původní (starý) proces je pak ukončen. V praxi se věc projevuje zrušením sessions u ASP aplikací a zneplatněním viewstate u ASPX aplikací.

Nastavení limitů obsazení paměti pro virtuální servery dle modelů (v MB):

Model Virtual Memory Used Memory
PAKATEL 500 100
SLIM 700 100
LITE 800 200
PROFI 1000 300

Model Virtual Memory Used Memory
ASPX1 500 100
ASPX2 700 100
ASPX3 800 200
ASPX4 1000 300

Sledování spotřeby procesorového času

(CPU monitoring)

Application pool který je samostatný pro každý virtuální server, je sledován z hlediska času procesoru spotřebovaného aplikacemi (scripty) které jsou v rámci virtuálního serveru spouštěny. Nasčítaná hodnota je periodicky porovnávána s nastaveným limitem a pokud je vyšší, dojde k vypnutí application poolu. Funkce je oproti IIS 5.0 daleko méně propracovaná což tedy znamená, že omezení výkonu není nijak škálováno - web je rovnou vypnut. Rovněž se nikam nezaznamenávají hodnoty o spotřebovaném procesorovém času. Navenek (v prohlížeči) se virtuání server s překročenými procesorovými limity projevuje hlášením "Service Unavailable" a to i v případě požadavku na statický obsah. Interval sledování procesoru je nastaven na patnáct minut, v této periodě je tedy čítač vynulován a případně zastavený application pool znovu spuštěn.

Nastavení limitu spotřeby relativního procesorového času pro virtuální servery dle modelů:


Poslední změna: 30.1.2009 14:29:54