POWERFUL HOSTING - SURPRISINGLY EASY
MS SQL Server

Microsoft SQL Server 2008.

Přístup k databázi

Administrace databáze je možná přes WEBové rozhraní na adrese http://mssql.active24.cz. Dále je samozřejmě možno k databázi přistupovat z virtuálního serveru pomocí scriptů, nebo pokud máte pevnou IP adresu pro připojení k internetu, prostřednictvím "Microsoft SQL Server Management Studio". Express edice je volně ke stažení zde.
V případě přístupu pomocí Microsoft SQL Server Management Studio je nutno nám zaslat IP adresu či adresy (maximálně pět), z kterých budete na databázi přistupovat. Povolení první adresy je zdarma, u každé další je zřizovací poplatek 500,- Kč, který se vztahuje i na každou změnu kromě zrušení adresy. Tyto IP adresy musí mít reverzní DNS záznam, kterému odpovídá "A" záznam.
Pro přístup k databázi je samozřejmě nutno znát jméno databázového serveru (host name), jméno databáze, uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje jsou zasílány e-mailem po zřízení databáze.

Pokud potřebujete nahrát obsah databáze, nakopírujte pomocí FTP zazipovaný "backup" vaší db do adresáře "Store" na vašem virtuálním serveru. Na adresu winadmin@active24.cz pak zašlete krátkou žádost s uvedeným zákaznickým kódem a heslem. Správce pak obsah této databáze nakopíruje na hostingový server. První nahrání obsahu databáze je zdarma, každé další je pak zpoplatněno 200,- Kč.

Collation

Výchozí nastavení pro řazení záznamů (Collation) MS SQL databází hostovaných u naší firmy je Czech_CI_AS (Czech CaseInsensitive AccentSensitive). Pokud Vám toto nastavení nevyhovuje, je možno definovat vlastní collation přímo v tabulkách u polí, která tuto vlastnost podporují.

Velikost databáze

Velikost databází je určena podle zvoleného a objednaného prostoru.

Full-text indexing

Služba se zřizuje na požádání u nejdražších modelů virtuálních serverů. Uživatelská práva Vám neumožňují spouštět proceduru "sp_fulltext_catalog". Můžete ale použít "sp_fulltext_table"a "sp_fulltext_column". Full text katalog tedy založí správce serveru. Na Vás je pak jeho nastavení a vytvoření obsahu. Jméno katalogu je stejné jako jméno databáze, jen první písmeno je nahrazeno písmenem "f". Automatické reindexovaní katalogu není povoleno, je ho tedy nutno dělat ručně. Níže uvedeno několik příkazů pro nastavení katalogu.

Přidání tabulky do katalogu

EXEC sp_fulltext_table 'tablename', 'create', 'catalogname', 'tableprimarykeyname'

Přidání sloupce do indexování (1029 je čestina, 1033 english US)

EXEC sp_fulltext_column 'tablename','column','add',1029

Zaindexování tabulky, respektive vybraných polí tabulky do katalogu

EXEC sp_fulltext_table 'tablename', 'start_full'

Informace o full-text indexování MS SQL databáze.

Poslední změna: 30.1.2009 13:28:51