POWERFUL HOSTING - SURPRISINGLY EASY
Porovnání vlastností modelů

Porovnání základních vlastností modelů virtuálních serverů na platformě Windows

Model virtuálního serveru Pakatel / ASP1 Slim / ASP2 Lite / ASP3 Profi / ASP4
Kapacita v MB dle objednané diskové kvóty
Počet uživatelských účtů 1 1+1 na vyžádání 1+4 na vyžádání 1+24 na vyžádání
Administrátorský FTP přístup ano ano ano ano
FrontPage server Extensions - ano ! ** ano ! ** ano ! **
Adresář "Upload" (Upload pomocí HTTP) ano ano ano ano
Anonymní read only FTP server - - ano ano
Provoz ASP scriptů ano ano ano ano
Provoz ASP.NET scriptů ano ! ano ! ano ! ano !
Online přístupné HTTP logy ano ano ano ano
Automatické vytváření domén třetího řádu ano ! ano ! ano ! ano !
MySQL databáze příplatek příplatek ano ! ano !
MS SQL 2008 databáze - - ano ! ano !*

! - Služba není aktivována automaticky, pokud ji požadujete je tak nutno uvést při objednávce virtuálního serveru.

* - Zřízení full-text indexování databáze možné.

** - Při zřízení FP Extensions na virtuálním serveru není možno provozovat scripty!

Poslední změna: 30.1.2009 13:22:31