POWERFUL HOSTING - SURPRISINGLY EASY
FrontPage Server Extensions

FrontPage Server Extensions

Je třeba rozlišovat mezi "FrontPage Editor", programem pro výrobu a publikování WEBových stránek, a "FrontPage Server Extensions" - součástí WEB serveru, která podporuje komunikaci s FrontPage Editorem a zabezpečuje běh aktivních FrontPage komponent. Z toho vyplývají následující poznatky:

  1. Ve FrontPage Editoru můžete tvořit WEBové stránky a pokud nepoužijete aktivní FrontPage komponenty (např. počítadlo nebo questbook), nemusíte nutně mít na svém virtuálním serveru instalovány "FrontPage Server Extensions". Adresa (URL) pro funkci "Publikovat Sadu WEBových souborů" pak bude vypadat následovně: ftp://ftp.vasedomena.cz/vasedomena.cz/wwwroot (publikování pomocí FTP protokolu). Pro publikování webových stránek je nutné použít Microsoft FrontPage 2002 a nižší.
  2. Naopak, pokud použijete nějakou aktivní komponentu FrontPage, je nutné mít FrontPage Extensions na virtuálním serveru instalovány. Pro publikování stránek je pak nezbytné použít adresu http://www.vasedomena.cz, jinak nebudou aktivní komponenty funkční.

Důležité! Pokud máte nainstalovány na svém virtuálním serveru FrontPage extenze a jestliže jste připojeni pomocí FTP, zacházejte velmi opatrně se soubory a podadresáři umístěnými v adresáři WWWRoot. Smazání či přesunutí některých souborů nebo adresářů, může mít za následek nefunkčnost aktivních FrontPage komponent. V horším případě dokonce fatální následky pro celý WEB.

Pokud máte na svém virtuálním serveru extenze instalovány, používejte pro správu souborů v adresáři WWWRoot FrontPage editor. Při uploadu souborů jiným způsobem pak, kromě dalších problémů, dochází velmi často k nekorektnímu přidělování souborových práv. Chyby objevující se při běhu WEBové prezentace jsou velmi zavádějící a odhalení jejich pravých příčin bývá velmi obtížné. Jestliže k tomuto problému dojde, je nejlepším řešením smazat celou WEBovou prezentaci a znovu ji na virtuální server zkopírovat.
Oprava poškozené struktury FrontPage WEBu je, pokud neexistuje aktuální záloha, velmi obtížná. Pokud na ní bude muset spolupracovat správce hostingového serveru, bude zpoplatněna dle času, který bude pro opravu nutný, minimálně však částkou 500,- Kč bez DPH.

Jestliže máte na virtuálním serveru instalovány FrontPage Server Extensions, není možno spouštět ASP i ASPX scripty.

Poslední změna: 27.6.2006 15:32:34