POWERFUL HOSTING - SURPRISINGLY EASY
ASP scripty

ASP 3.0 scripty

Scripty v jazycích VBScript případně v JScript je možno spouštět na všech modelech virtuálních serverů na windows s omezením výkonu. Omezení je dáno nastavením aplikací pro jednotlivé modely virtuálních serverů. Více informací o omezení spotřeby systémových prostředků pro jednotlivé virtuální servery.

Dále je možnost spouštění aktivních stránek omezena instalací FrontPage server extensions. Souběh ASP a FrontPage server extensions není na našich serverech z důvodu problematické bezpečnosti i funkčnosti této kombinace možný.

Soubory obsahující scripty mají typické koncovky: *.ASP, *.ASA, *.INC. Na tyto soubory je také nastaveno zpracovávání na straně serveru.
Scripty mohou být umístěny kdekoli v adresáři WWWRoot nebo jeho podadresářích, vyjma podadresářů "Upload" a "DRead". V těchto dvou podadresářích nelze scripty spouštět. Pozorně si přečtěte popis struktury adresářů virtuálního serveru.

Poslední změna: 19.10.2005 10:56:07